slideshow

Varför anlita en trädgårdsdesigner/trädgårdsanläggare eller köpa sina växter på en plantskola/handelsträdgård?


Det finns tusentals trädgårdar i vårt avlånga land. De flesta som har en, använder verkligen detta "gröna rum", vilket man kan göra på många olika sätt. Många uppskattar också att pyssla med trägårdsdesign och trädgårdsanläggning. Men det är inte alltid så lätt att klara av alla moment själv.

Därför är det bra och ofta nödvändigt att anlita en professionell trädgårdsdesigner, trädgårdsarkitekt eller trädgårdsanläggare. De har värdefull och oersättlig kunskap och erfarenhet för att göra ditt gröna rum till det du önskar.

Vad det gäller val och inköp av växter till trädgården så är en plantskola eller handelsträdgård nästan ovärderlig. Där kan man, förutom att köpa växter, få viktig upplysning och värdefulla råd.


Trädgårdsdesigner – trädgårdsarkitekt – landskapsarkitekt

Ovan nämnda yrkesfolk är experter inom samma område. De jobbar med att på olika nivåer och omfattning planera trädgårdar, parker, innegårdar och andra gröna miljöer. Deras kunskap och erfarenhet av trädgårdsdesign är en stor tillgång för den som exempelvis står inför att anlägga en ny trädgård eller göra ändringar i en redan befintlig. De flesta jobbar med design av trädgårdar i såväl privata som offentliga miljöer.
Som kund kan man välja mellan ett flertal olika tjänster inom spektrat trädgårdsdesign.

Exempelvis:

 • Planering, konsultation och rådgivning
 • Olika slags skisser och ritningar
 • Växtförlag – växtförteckning
 • Kurser och föredrag
 • Garden styling

Gör ett "hembesök" hos en trädgårdsarkitekt genom att klicka här.
Det finns även trädgårdsdesign-företag som också anlägger trådgårdar.


Trädgårdsanläggare

Det finns företag över hela Sverige som bara jobbar med anläggning av trädgårdar. Dessa företag har ofta stor bredd på sitt utbud. Man kan anlita dem för allt från rådgivning till total anläggning av trädgårdar. Många av de arbeten som behöver utföras då man skall anlägga eller förnya sin trädgård är inte så lätta att själv utföra. Då är det värdefullt att kunna anlita en firma som är proffs inom området. Här nedan visas en del av det stora utbud av tjänster som finns hos många trädgårdsanläggare.

 • Nyanläggning och ombyggnad av trädgårdar
 • Anläggning av gräsmattor
 • Plantering av växter
 • Platt- och stensättning
 • Dammanläggning
 • Plantering
 • Staket
 • Beskärning och nedtagning av träd
 • Lekplatsutrustning
 • Underhåll och skötsel

För att se exempel på detta, titta in hos en trädgårdsanläggare genom att klicka här.

En del trädgårdsanläggare har egen plantskola, andra samarbetar med plantskolor och handelsträdgårdar för inköp av växter. Detta för att kunna göra ett komplett anläggningsarbete – allt efter kundens önskemål.


Plantskola, handelsträdgård

En trådgård utan växter finns inte. Trädgårdens växter är totalt oumbärliga. Det finns en sådan oerhörd mängd att välja bland – från de små och oansenliga till de stora, höga och omfångsrika. Men alla spelar en lika viktig roll då det gäller att skapa en grön oas som är vacker, trivsam och funktionell.

Det är inte lätt att få tag på de växter man önskar om man inte vänder sig till en plantskola eller handelsträdgård. Dessa finns utspridda över hela Sverige, från norr till söder. Till handelsträdgårdarna och plantskolorna kan man också vända sig om man vill be om råd vad det gäller växtval, skötsel av sina växter eller annat.

Det är mycket värdefullt att kunna använda den kunskap och kompetens som finns hos personalen vid våra handelsträdgårdar och plantskolor.

För att göra ett studiebesök hos en av landets många plantskolor - handelsträdgårdar klicka här.


Den här hemsidan - Trädgårdssidor - vill hjälpa alla som har en trädgård att enkelt hitta en plantskola / handelsträdgård eller ett företag som kan hjälpa dig med trädgårdsdesign / trädgårdsanläggning i det landskap där Du bor.

Databasen innehåller länkar mer än 600 olika företag runt om i Sverige, sorterade efter landskap.