slideshow

Planteringsråd


Planteringsdjup

 • Små perenner samt annueller (ettåriga växter): 20-30 cm
 • Buskar, mindre barrväxter, klätterväxter samt större perenner: 30-50 cm
 • Träd, större buskar och barrväxter samt rosor: 50-80 cm
 • Lökar: 3 gånger så djupt som lökens storlekPlanteringsavstånd

 • Stora träd: 12-15 meter
 • Medelstora träd: 8-10 meter
 • Små träd: 5-7 meter
 • Smala barrväxter: 1,5-2 meter
 • Stora buskar och barrväxter: 2-3 meter
 • Medelstora buskar och barrväxter: 1-2 meter
 • Små buskar och barrväxter: 0,75-1,25 meter
 • Rabattrosor: 0,5 meter
 • Buskrosor: 0,75-1,5 meter
 • Klätterrosor: 1-2 meter
 • Stora perenner: 0,7 meter
 • Medelstora perenner: 0,4-0,5 meter
 • Små perenner: 0,15-0,25 meter
 • Häckväxter: 3-4 plantor per löpmeter


http://www.noratradgard.se/planteringsrad.htm

När på året kan man plantera?
Beroende på vart i landet man befinner sig så finns det även riktlinjer för under vilken höstmånad som det lämpar sig bäst att allra senast plantera sina växter.


I södra Götaland kan perennerna planteras till och med november månad. De städsegröna växterna kan planteras till augusti/mitten på oktober månad och de lövfällande träden och buskarna kan planteras så länge som det inte är tjäle i marken.


I norra Götaland och södra Svealand kan perennerna planteras till och med oktober månad. De städsegröna växterna kan planteras till augusti/mitten på oktober månad och de lövfällande träden och buskarna kan planteras så länge som det inte är tjäle i marken.


I norra Svealand och Norrland kan perennerna planteras till och med mitten av september månad. De städsegröna växterna kan planteras till augusti/början på september månad och de lövfällande träden och buskarna kan planteras så länge som det inte är tjäle i marken.
Informationen ovan är sammanställd av Anna Lundgren och finns på hennes blogg Trädgård - en plats för drömmar. Uppgifterna publicerade med Annas tillstånd.
Bloggen finns under adressen http://anna.tradgardsmastarna.com/