zonkarta

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta - en vägledning för växtval
Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta - en vägledning för växtval Svensk Trädgårds zonkarta gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, buskar och träd. Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger.

Vedartade växters härdighet

  • Zon 1 finns i landets mildaste delar och zon 8 i de kärvaste regionerna.
  • Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.
  • Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige.
  • Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar vara mildare nära stora vatten.
  • Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer.
  • Klimatet kan variera mycket inom en odlingszon. Zonkartan är en vägledning som ger en uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Källa: Riksförbundet Svensk Trädgård
http://www.tradgard.org/


Örtartade växter (Perenner)
När det gäller perennerna så är deras härdighet inte indelade efter zoner. Detta beror på att trädgårdar som enligt zonkartan ligger i samma zon kan ha totalt olika klimatförutsättningar på grund av omkringliggande skog, sjöar, berg, dalsänkor osv. vilka kan påverka odlingsmöjligheterna. Perennernas härdighet delas därför in enligt följande:

A = Härdig i hela landet, behöver ej extra åtgärder som täckning.
B = Härdig i hela landet om den odlas på skyddat och väldränerat ställe.
C = Härdig i stora delar av landet om den odlas på skyddat och väldränerat ställe.
D = Härdig endast i landets gynnsammare delar.

Källa: Anna Lundgrens blogg.
http://anna.tradgardsmastarna.com/